Elektronik udvikling, program udvikling & produktion


Vor kompetance ligger indenfor elektronik udvikling og tilhørende program udvikling. Det betyder dog ikke at vi ikke produktionsmodner. Produktionsmodning foretages i samråd med vore underleverandører. Vi forsøger til enhver tid at indbygge produktionsvenlighed i produkterne således, at produkterne til enhver tid kan have en konkurrencedygtig pris.

Vi udleverer alt dokumentation og kildemateriale .
En udvikling er først afsluttet, når kunden har en fungerende prototype, fuld dokumentation og kildemateriale til program og konstruktioner.

Program udvikling

Program udvikling foretages primært i huset. Ved større opgaver laves delprogrammer af andre samarbejdspartnere.


Elektronik udvikling

Elektronik udvikling dvs. konstruktion, printlayout og EMC test foretages i huset. Stor know-how indenfor elektronik udvikling haves via mangeårig erfaring ved samarbejde med andre kollegaer, EMC-testfirmaer, layout firmaer, printproducenter og montagefirmaer.


Elektronik produktion

Indkøb af nøglekomponenter, komponentvalg og test foretages i huset. Nøglekomponenter disponeres i huset af hensyn til leveringssikkerhed.
Indkøb af gængse varer og samling / komponentbestykning foretages ved faste underleverandører. Indkøb af gængse varer er lagt ud til underleverandører for at sikre konkurrencedygtige priser gennem store opkøb.
Ved adgang til flere underleverandører sikres hurtig montage.


Specialer

Flexibilitet
Dokumentation
Kort udviklingstid
Stort komponentkendskab
Stor kontaktflade til elektronikleverandører
EMC rigtigt design - CE mærkning.
Udvikling af analogt elektronik. Herunder mindre SMPS forsyninger.
Udvikling med flg. mikroprocessor typer: 8051 familier, PIC og ST62XX
Udvikling af PC baseret testudstyr - programmeret i C/C++
Diagramtegning & layout vha ORCAD
Produktionsstyring/produktion - kapacitet 5 print - 25.000 print/år


Sidst opdateret 14. august 2013